Samenwerking Leger des Heils Academie & EighT

19 mei 2020

De Leger des Heils Academie en EighT zijn een samenwerking aangegaan voor het verzorgen van de training Fysieke weerbaarheid aan personeel van het Leger des Heils in heel Nederland.

Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.

Het personeel op locaties waar omgaan met ”moeilijk gedrag” en agressie met enige regelmaat voorvallen worden binnenkort ook geschoold in fysieke weerbaarheid.
De trainers van de academie en EighT zijn inmiddels in het laatste statium van de uitwerking van deze training. 

Lees meer over het Leger des Heils! (https://www.legerdesheils.nl/zorg-en-welzijn/)

thumbnail_20190514_140359 thumbnail_20190514_140359
Logo eight-trainingen Logo eight-trainingen