Coaching op de werkvloer

Leger des Heils Midden Nederland

EighT draait de komende weken enkele malen met op diverse afdelingen binnen Leger des Heils Midden Nederland.

In de praktijk wordt meegekeken tijdens het werken in complexe situaties in het bieden van zorg aan bewoners. EighT kijkt mee en verzorgt coaching op de gedragsmatige kant van deze situaties.

Uiteraard worden deze situaties besproken en terug gekoppeld aan het gehele team.

Het doel is om met het team te gaan kijken naar de responsiviteit en bejegening van de betreffende bewoner, tevens gaan we in op de vaardigheden van de medewerkers om hiermee om te gaan.

De-escaleren, conflicthantering, zelfcontrole en denken in mogelijkheden zijn hierbij belangrijke onderdelen. 

Pragmatische intervisie 2 eight-trainingen Pragmatische intervisie 2 eight-trainingen
Teambuilding eight-trainingen Teambuilding eight-trainingen
Rots en Water eight-trainingen Rots en Water eight-trainingen
De Blinkt ingang eight-trainingen.nl De Blinkt ingang eight-trainingen.nl
LDH Almere binnenhaeghe eight-trainingen.nl LDH Almere binnenhaeghe eight-trainingen.nl