Basistraining De-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid

Leger des Heils Rotterdam, afdeling de Dukdalf - 11 & 18 mei 2021

EighT verzorgt alle vele jaren voor locaties van het Leger des Heils trainingen. Voor medewerkers van afdeling De Dukdalf te Rotterdam staat 2x de basistraining De-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid op het programma. Deze trainingen worden ”coronaproof” op 11 en 18 mei 2021 gegeven.

De medewerkers vanuit diverse disciplines werken allemaal binnen De Dukdalf. De verpleegafdeling biedt langdurige, kortdurende en palliatieve (terminale) zorg aan haar bewoners. Ze bieden zorg aan kwetsbare mensen die naast hun somatische zorgvraag ook problemen hebben op andere gebieden. Het Leger des Heils is gespecialiseerd in de zorg voor mensen zonder helper, die in reguliere verpleeghuizen vanwege hun gedrag of problematiek niet goed passen.

Binnen de training is er naast het aanleren en verdiepen van de basisvaardigheden veel ruimte voor de ingebrachte casussen vanuit van de medewerkers. 

Lees meer over De-escaleren & conflicthantering (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-85496/pagina/lees_meer_wesoco_-_de-escaleren__conflicthantering.html)
Lees meer over Fysiek ingrijpen & persoonlijke veiligheid (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-84922/pagina/lees_meer_wesoco_-_fysiek_ingrijpen__zelfverdediging.html)
Lees meer over Leger des Heils Rotterdam - afdeling de Dukdalf (https://www.legerdesheils.nl/rijnmond-zuidwest/verpleegafdeling-de-dukdalf)

thumbnail_20190514_140359 thumbnail_20190514_140359
Agressie 2 eight-trainingen Agressie 2 eight-trainingen
model ABCD model eight-trainingen model ABCD model eight-trainingen
Model agressie curve afbeelding eight-trainingen Model agressie curve afbeelding eight-trainingen
Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl
Persoonlijke veiligheid eight-trainingen Persoonlijke veiligheid eight-trainingen