De-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid

Utrecht, Leger des Heils Herstart - 21 juni 2021

De medewerkers van Herstart werken op een locatie voor kortdurende opvang voor volwassenen. Herstart helpt onder andere bij inschrijving in de gemeente, het aanvragen van een uitkering of het vinden van een baan of dagbesteding. Samen met de deelnemer wordt een overzicht van de problemen gemaakt en gekeken naar wat er nodig is om ze aan te pakken. Ze zoeken naar een plek om te wonen, (begeleid) zelfstandig of in een beschermde woonvorm. Stap voor stap worden verschillende leefgebieden aangepakt zoals psychische gezondheid, verslavingsproblemen, omgaan met justitie, zingeving en structuur in de dag. In overleg met de deelnemer wordt zo nodig hulp ingeschakeld van schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie. Doel is dat de deelnemer zo zelfstandig mogelijk kan wonen, problemen hanteerbaar zijn en er geen strafbare feiten meer worden gepleegd.

EighT verzorgt voor diverse locaties van het Leger des Heils in de provincie Utrecht trainingen. Voor de medewerkers van locatie Herstart staat de basistraining De-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid op het programma. Naast het aanleren en verdiepen van de basisvaardigheden is er veel ruimte voor de ingebrachte casussen vanuit van de medewerkers. 

Lees meer over De-escaleren & conflicthantering (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-85496/pagina/lees_meer_wesoco_-_de-escaleren__conflicthantering.html)
Lees meer over Fysiek ingrijpen & persoonlijke veiligheid (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-84922/pagina/lees_meer_wesoco_-_fysiek_ingrijpen__zelfverdediging.html)

LDH Herstart Utrecht LDH Herstart Utrecht
model ABCD model eight-trainingen model ABCD model eight-trainingen
Model agressie curve afbeelding eight-trainingen Model agressie curve afbeelding eight-trainingen
Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl
Rots en Water eight-trainingen Rots en Water eight-trainingen
Agressie 2 eight-trainingen Agressie 2 eight-trainingen