Training de-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid

Dordrecht, Leger des Heils - De Linde: 21 oktober 2021

De medewerkers van specialistisch verpleeghuis De Linde in Dordrecht werken met volwassenen die lichamelijke en/of psychogeriatrische zorg nodig hebben in combinatie met psychi(atri)sche zorg. Veelal hebben de cliënten geen of een beperkt sociaal netwerk.
In deze beschermde woonvorm krijgen ze een eigen kamer en er is 24 uur per dag verzorging en begeleiding aanwezig. De focus op geborgenheid, vertrouwdheid, veiligheid, herkenbaarheid en huiselijkheid maakt dat De Linde in Dordrecht voor de cliënten een echt thuis is.

EighT verzorgt voor diverse locaties van het Leger des Heils trainingen. Voor de medewerkers van locatie De Linde staat de basistraining De-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid op het programma. Naast het aanleren en verdiepen van de basisvaardigheden is er veel ruimte voor de ingebrachte casussen vanuit van de medewerkers. 

Lees meer over De-escaleren & conflicthantering (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-85496/pagina/lees_meer_wesoco_-_de-escaleren__conflicthantering.html)
Lees meer over Fysiek ingrijpen & persoonlijke veiligheid (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-84922/pagina/lees_meer_wesoco_-_fysiek_ingrijpen__zelfverdediging.html)
Lees meer over de Linde (https://www.legerdesheils.nl/specialistisch-verpleeghuis-de-linde)

De Linde eight-trainingen.nl De Linde eight-trainingen.nl
model ABCD model eight-trainingen model ABCD model eight-trainingen
Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl
Persoonlijke veiligheid 2 eight-trainingen Persoonlijke veiligheid 2 eight-trainingen
Rots en Water eight-trainingen Rots en Water eight-trainingen