Training de-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid

Hilversum, Leger des Heils De Opaal & De Robijn - 26 oktober 2021

De medewerkers van de Leger des Heils locaties De Opaal en De Robijn volgen samen een training omdat deze locaties direct naast elkaar gelegen zijn. De teams gaan in toenemende mate samenwerken, samen trainen zal helpen om met dezelfde uitgangspunten en taal over het onderwerp veiligheid te communiceren. De medewerkers krijgen een basistraining waarin naast (basis) vaardigheden ook inbreng vanuit de teams gebruikt zal worden.

De Opaal is een woonvorm met 18 appartementen voor mannen en vrouwen met een licht verstandelijke beperking en/of hulpvragen op sociaal emotioneel gebied. Het doel is om te werken aan een zo zelfredzaam mogelijke toekomst. Met behulp van een plan wordt hier stapsgewijs aan gewerkt.

De Robijn is een woonvorm met 9 appartementen voor jonge vrouwen (18+) met een licht verstandelijke beperking en/of hulpvragen op sociaal emotioneel gebied. De vrouwen komen vaak uit een onveilige thuissituatie. Ook (aanstaande) moeders vinden hier een plek. Bij de Robijn krijgen zij naast onderdak de kans om hun zelfredzaamheid te vergroten zodat zij in de toekomst zoveel mogelijk op eigen benen kunnen staan. Met behulp van een plan wordt hier stapsgewijs aan gewerkt.

EighT verzorgt voor diverse locaties van het Leger des Heils in de provincie Utrecht trainingen. 

Lees meer over Leger des Heils De Opaal (https://www.legerdesheils.nl/zorg/locatie/de-opaal)
Lees meer over Leger des Heils De Robijn (https://www.legerdesheils.nl/zorg/locatie/de-robijn)
Lees meer over De-escaleren & conflicthantering (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-85496/pagina/lees_meer_wesoco_-_de-escaleren__conflicthantering.html)
Lees meer over Fysiek ingrijpen & persoonlijke veiligheid (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-84922/pagina/lees_meer_wesoco_-_fysiek_ingrijpen__zelfverdediging.html)

De Opaal en De Robijn Ingang regio gooi en vechtstreek eight-trainingen De Opaal en De Robijn Ingang regio gooi en vechtstreek eight-trainingen
De Robijn en De Opaal eight-trainingen De Robijn en De Opaal eight-trainingen
model ABCD model eight-trainingen model ABCD model eight-trainingen
Model agressie curve afbeelding eight-trainingen Model agressie curve afbeelding eight-trainingen
Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl
Rots en Water eight-trainingen Rots en Water eight-trainingen