Training de-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid

Almere, Leger des Heils locatie Binnenhaeghe - 16 februari 2022

EighT verzorgt voor diverse locaties van het Leger des Heils Midden Nederland trainingen. Voor medewerkers van de afdeling Binnenhaeghe, onderdeel van zorgcentrum Buitenhaeghe, staat de training de-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid op het programma. 

De medewerkers vanuit diverse disciplines werken allemaal op afdeling Binnenhaeghe, een afdeling die intensieve zorg en behandeling biedt aan hun bewoners. Bij de bewoners is er veelal sprake van lichamelijke (somatische) problematiek, verslaving en vaak een verleden van dakloosheid. Binnen de training wordt er naast het verdiepen van de basisvaardigheden ingegaan op specifieke omstandigheden en casussen die op de afdeling actueel zijn. 

Lees meer over De-escaleren & conflicthantering (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-85496/pagina/lees_meer_wesoco_-_de-escaleren__conflicthantering.html)
Lees meer over Fysiek ingrijpen & persoonlijke veiligheid (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-84922/pagina/lees_meer_wesoco_-_fysiek_ingrijpen__zelfverdediging.html)
Lees meer over zorgcentrum Buitenhaeghe (https://www.legerdesheils.nl/midden-nederland/buitenhaeghe)

LDH Almere binnenhaeghe eight-trainingen.nl LDH Almere binnenhaeghe eight-trainingen.nl
model ABCD model eight-trainingen model ABCD model eight-trainingen
Model agressie curve afbeelding eight-trainingen Model agressie curve afbeelding eight-trainingen
Persoonlijke veiligheid 2 eight-trainingen Persoonlijke veiligheid 2 eight-trainingen
Persoonlijke veiligheid eight-trainingen Persoonlijke veiligheid eight-trainingen