Training de-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid

Amersfoort, Leger des Heils Domus Hirundo - 25 mei 2022

De medewerkers van Domus Hirundo werken in een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen die kampen met een (hard)drugs en/of alcoholverslaving. Verslaving is bij deze mensen allesoverheersend waardoor zij in de maatschappij problemen ervaren en vaak dakloos raken. Bij Hirundo willen we weer werken naar herstel en kijken naar de krachten en mogelijkheden van onze deelnemers om zo hun gewenste doelen zoveel mogelijk te behalen. Middelengebruik is, op de eigen kamer, gedoogd. 

Hirundo werkt met twee fases, namelijk groepswonen en eigen appartementen. Bij het groepswonen is er 24-uursbegeleiding aanwezig. Bewoners kunnen naar de begeleiding toe voor vragen, hulp met het bellen naar instanties, meegaan naar afspraken buiten de deur e.d. Elke deelnemer start op het groepswonen en heeft vervolgens de mogelijkheid om door te stromen naar één van de tien appartementen. Vanuit hier is het doel om door te stromen naar een zelfstandige woonvorm. 

EighT verzorgt voor diverse locaties van het Leger des Heils in de provincie Utrecht trainingen. Voor de medewerkers van locatie Hirundo staat de basistraining de-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid op het programma. Naast het aanleren en verdiepen van de basisvaardigheden is er veel ruimte voor de ingebrachte casussen vanuit van de medewerkers. 

Lees meer over Leger des Heils Hirundo (https://www.legerdesheils.nl/zorg/locatie/domus-hirundo)
Lees meer over De-escaleren & conflicthantering (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-85496/pagina/lees_meer_wesoco_-_de-escaleren__conflicthantering.html)
Lees meer over Fysiek ingrijpen & persoonlijke veiligheid (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-84922/pagina/lees_meer_wesoco_-_fysiek_ingrijpen__zelfverdediging.html)

thumbnail_20190514_140359 thumbnail_20190514_140359
Persoonlijke veiligheid eight-trainingen Persoonlijke veiligheid eight-trainingen
model ABCD model eight-trainingen model ABCD model eight-trainingen
Model agressie curve afbeelding eight-trainingen Model agressie curve afbeelding eight-trainingen
Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl
Persoonlijke veiligheid 2 eight-trainingen Persoonlijke veiligheid 2 eight-trainingen
Rots en Water eight-trainingen Rots en Water eight-trainingen