Training de-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid

Utrecht, Leger des Heils Domus Leidsche Maan - 15 november 2022

De medewerkers van Domus Leidsche Maan werken in een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen van 18 jaar en ouder die kampen met een ((hard)drugs) verslaving vaak in combinatie met psychische problemen. Voor alle deelnemers geldt dat zij een lange voorgeschiedenis in de hulpverlening hebben en al meerdere behandelingen doorlopen hebben. Medewerkers kijken dan ook naar de krachten en mogelijkheden van de deelnemers om zo hun gewenste doelen zoveel mogelijk te behalen. Middelengebruik is, op de eigen kamer, gedoogd.

Leidsche Maan werkt met twee fases, namelijk groepswonen en appartementen. Elke deelnemer start op het groepswonen en heeft vervolgens de mogelijkheid om door te stromen naar een appartement. Vanuit hier is het doel om door te stromen naar een zelfstandige woonvorm. 

EighT verzorgt voor diverse locaties van het Leger des Heils in de provincie Utrecht trainingen. Voor de medewerkers van locatie Leidsche Maan staat de basistraining de-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid op het programma. Naast het aanleren en verdiepen van de basisvaardigheden is er veel ruimte voor de ingebrachte casussen vanuit van de medewerkers. 

Lees meer over Leger des Heils Leidsche Maan (https://www.legerdesheils.nl/zorg/locatie/domus-leidsche-maan)
Lees meer over De-escaleren & conflicthantering (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-85496/pagina/lees_meer_wesoco_-_de-escaleren__conflicthantering.html)
Lees meer over Fysiek ingrijpen & persoonlijke veiligheid (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-84922/pagina/lees_meer_wesoco_-_fysiek_ingrijpen__zelfverdediging.html)

thumbnail_20190514_140359 thumbnail_20190514_140359
model ABCD model eight-trainingen model ABCD model eight-trainingen
Model agressie curve afbeelding eight-trainingen Model agressie curve afbeelding eight-trainingen
Model handelen in spannende situaties eight-trainingen Model handelen in spannende situaties eight-trainingen
Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl
Persoonlijke veiligheid eight-trainingen Persoonlijke veiligheid eight-trainingen
Rots en Water eight-trainingen Rots en Water eight-trainingen