Training verbale / fysieke conflicthantering en controles

KVJJ Den Haag, 17 november 2022

Begin september 2021 is de Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd in Den Haag geopend, het personeel is door EighT opgeleid.
Nu staat de herhalingstraining op het gebied van verbale conflicthantering, fysieke conflicthantering en controles (kamercontroles, fouilleren en urinecontroles) op het programma. Dit zal deels op de werklocatie plaatsvinden.

Er 5 Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ). De KVJJ is een laagbeveiligde voorziening, waar preventief gehechte jongeren, jongeren met een jeugddetentie en jongeren met een PIJ-maatregel (in de eindefase) geplaatst kunnen worden. Doordat ze dicht bij hun eigen netwerk worden geplaatst, kan bestaande zorg en dagbesteding zoveel als mogelijk doorgaan tijdens het verblijf.
Het belangrijkste kenmerk van de KVJJ is dat jongeren dicht bij hun leefomgeving worden geplaatst. Zo kunnen ze het contact met hun familie, vrienden en netwerk in stand houden. En blijven positieve elementen in hun leven doorgaan, zoals school, werk en vrije tijd. Maar ook al ingezette hulp en ondersteuning.

Gezien de doelgroep en de regelgeving dient personeel goed te zijn toegerust op situaties die voorkomen in het werken met deze jongeren.
Relationele veiligheid en presentie benadering staan voorop, hierdoor zijn vaardigheden in de-escaleren op basis van contact belangrijk. Kaders en grenzen zijn echter ook nodig om jongeren te leren zelf verantwoordelijk te worden voor hun eigen traject. Daarnaast is de eigen veiligheid van de jongeren en het personeel een belangrijk onderdeel.
 

Lees meer over KVJJ (https://www.dji.nl/toekomst-justitiele-jeugd/kleinschalige-voorziening-justitiele-jeugd)

Lees meer over verbale conflicthantering (https://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-85496/pagina/lees_meer_wesoco_-_de-escaleren__conflicthantering.html)

Lees meer over fysieke conflicthantering (https://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-84922/pagina/lees_meer_wesoco_-_fysiek_ingrijpen__zelfverdediging.html)

Agressie 2 eight-trainingen Agressie 2 eight-trainingen
model ABCD model eight-trainingen model ABCD model eight-trainingen
Model agressie curve afbeelding eight-trainingen Model agressie curve afbeelding eight-trainingen
Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl
Persoonlijke veiligheid 2 eight-trainingen Persoonlijke veiligheid 2 eight-trainingen
Voorzieningen-justitiele-jeugd eight-trainingen.nl Voorzieningen-justitiele-jeugd eight-trainingen.nl