Training De-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid

Almere, Nautilus SO - 23 november 2022

Nautilus SO is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning of specifieke begeleiding nodig hebben. Er is extra aandacht voor zintuiglijke en motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren en het omgaan met media en technologische hulpmiddelen.
Wat de school uniek maakt is de onderwijsvorm. Een prikkelarme leeromgeving, een duidelijke structuur, voorspelbaarheid en rust. Met onderwijs op maat in een veilige en voorspelbare leeromgeving werken de leerlingen toe naar de overstap naar een reguliere of speciale middelbare school.

Het volledig team krijgt een training aangeboden op gebied van de-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid. Er wordt uiteraard rekening gehouden met het karakter en werkwijze van de school, daarnaast sluiten we aan bij het PBS systeem.
PBS (positive behaviour support) is een werkwijze ten behoeve van een positief schoolklimaat, het biedt een kader om gepast gedrag te versterken. Uitgangspunt is de veranderbaarheid van gedrag, belangrijk hierbij zijn duidelijke gedragsverwachtingen voor de leerlingen.

Lees meer over De-escaleren & conflicthantering (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-85496/pagina/lees_meer_wesoco_-_de-escaleren__conflicthantering.html)
Lees meer over Fysiek ingrijpen & persoonlijke veiligheid (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-84922/pagina/lees_meer_wesoco_-_fysiek_ingrijpen__zelfverdediging.html)
Lees meer over het Nautilus College (https://www.eduvier.nl/nautilusso/)

Nautilius logo eight-trainingen.nl Nautilius logo eight-trainingen.nl
model ABCD model eight-trainingen model ABCD model eight-trainingen
Model agressie curve afbeelding eight-trainingen Model agressie curve afbeelding eight-trainingen
Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl
Pragmatische intervisie 2 eight-trainingen Pragmatische intervisie 2 eight-trainingen
Rots en Water eight-trainingen Rots en Water eight-trainingen