Training de-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid

Almere, Leger des Heils locatie Binnenhaeghe - 6 februari 2023

EighT verzorgt voor diverse locaties van het Leger des Heils Midden Nederland trainingen. Voor medewerkers van de afdeling Binnenhaeghe, onderdeel van zorgcentrum Buitenhaeghe, staat de vervolgtraining de-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid op het programma. 

De medewerkers vanuit diverse disciplines werken allemaal op afdeling Binnenhaeghe, een afdeling die intensieve zorg en behandeling biedt aan hun bewoners. Bij de bewoners is er veelal sprake van lichamelijke (somatische) problematiek, verslaving en vaak een verleden van dakloosheid. Deze training is een vervolg op de trainingen die afgelopen jaren periodiek zijn verzorgd voor dit team. We gaan verder in het verdiepen van vaardigheden en specifiek in situaties uit de dagelijks praktijk, tevens staan we stil bij de dynamiek in het team, bejegeningsplannen en hoe deze uit te voeren bij lastige dynamiek met de bewoner(s).

Lees meer over De-escaleren & conflicthantering (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-85496/pagina/lees_meer_wesoco_-_de-escaleren__conflicthantering.html)
Lees meer over Fysiek ingrijpen & persoonlijke veiligheid (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-84922/pagina/lees_meer_wesoco_-_fysiek_ingrijpen__zelfverdediging.html)
Lees meer over zorgcentrum Buitenhaeghe (https://www.legerdesheils.nl/midden-nederland/buitenhaeghe)

LDH Almere binnenhaeghe eight-trainingen.nl LDH Almere binnenhaeghe eight-trainingen.nl
model ABCD model eight-trainingen model ABCD model eight-trainingen
Model agressie curve afbeelding eight-trainingen Model agressie curve afbeelding eight-trainingen
Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl
Persoonlijke veiligheid 3 eight-trainingen Persoonlijke veiligheid 3 eight-trainingen
Rots en Water eight-trainingen Rots en Water eight-trainingen