De-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid

Utrecht, 3 april 2023 - Leger des Heils locatie De Wissel

De Wissel is een behandelgroep voor jongeren van 12 tot 18 jaar die door (ernstige) problemen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Op de Wissel bieden wij de jongeren een veilige en stimulerende woonomgeving. Er wordt 24-uurszorg geboden middels een team van vaste medewerkers. Iedere jongere heeft een eigen mentor. Deze mentor geeft samen met de jongere, de gedragswetenschapper en de trajectmanager het hulpverleningsplan vorm. Uitgangspunt in de behandeling is het bieden van een stabiel en veilig leefklimaat met aandacht voor elke jongere. De jongeren gaan naar school, werk of hebben een ander vorm van daginvulling. Er is een dagstructuur met samen eten en daarnaast volgt iedere jongere een individueel traject waar hij/zij/hen werkt aan eigen doelen. 

Voor medewerkers van de locatie De Wissel verzorgt EighT de training De-escaleren, conflicthantering & persoonlijke veiligheid. Naast het aanleren en verdiepen van de basisvaardigheden omtrent veilig werken, de-escaleren en conflicthantering is er ruimte voor de ingebrachte casussen vanuit van de medewerkers. 

Lees meer over De-escaleren & conflicthantering (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-85496/pagina/lees_meer_wesoco_-_de-escaleren__conflicthantering.html)
Lees meer over Fysiek ingrijpen & persoonlijke veiligheid (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-84922/pagina/lees_meer_wesoco_-_fysiek_ingrijpen__zelfverdediging.html)
Lees meer over De Wissel (https://www.legerdesheils.nl/zorg/locatie/behandelgroep-de-wissel)

Persoonlijke veiligheid eight-trainingen Persoonlijke veiligheid eight-trainingen
Agressie 2 eight-trainingen Agressie 2 eight-trainingen
model ABCD model eight-trainingen model ABCD model eight-trainingen
Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl
Pragmatische intervisie 2 eight-trainingen Pragmatische intervisie 2 eight-trainingen
Rots en Water eight-trainingen Rots en Water eight-trainingen
thumbnail_20190514_140501 thumbnail_20190514_140501