Training communicatie & conflicthantering

Emmeloord, 22 april 2023 - VSO Casteleijn College

Het Casteleijn College (voorheen VSO De Optimist) verzorgt voortgezet speciaal onderwijs, van praktijkgericht onderwijs tot en met onderwijs op vmbo-tl niveau. Met vaste lestijden, een vaste mentor en kleine groepen bieden we een veilige en voorspelbare leeromgeving, waar leerlingen hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

Het volledig team krijgt een vervolgtraining aangeboden over ”communicatie & conflicthantering”.
We gaan in op (professionele) communicatie, zowel onderling binnen het team als met de leerlingen.
Met behulp van de window of tolerance, Rots & Water, ABCD methode en escalatie ladder brengen we gedragingen in kaart en verkennen we professionele interventies die het team binnen hun schoolcultuur structureel kan gaan toepassen. We behandelen ook de visie op gedrag en staan stil bij ”basisregels versus werkrelatie met de leerling”. Deze training is een vervolg van de training op 7 april 2023.

Lees meer over De-escaleren & conflicthantering (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-85496/pagina/lees_meer_wesoco_-_de-escaleren__conflicthantering.html)
Lees meer over Fysiek ingrijpen & persoonlijke veiligheid (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-84922/pagina/lees_meer_wesoco_-_fysiek_ingrijpen__zelfverdediging.html)
Lees meer informatie over communicatie, teambuilding en groepsprocessen (https://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-84924/pagina/lees_meer_teambuilding_en_teambuildingsprocessen.html)
Lees meer over het Casteleijn College (https://www.eduvier.nl/casteleijncollege/)

Eduvier eight-trainingen.nl Eduvier eight-trainingen.nl
model ABCD model eight-trainingen model ABCD model eight-trainingen
Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl
Pragmatische intervisie 2 eight-trainingen Pragmatische intervisie 2 eight-trainingen
Rots en Water eight-trainingen Rots en Water eight-trainingen
Teambuilding eight-trainingen Teambuilding eight-trainingen