Training de-escaleren, conflicthantering en groepsdynamiek

Amersfoort, Leger des Heils Domus Hirundo - 27 juni 2023

De medewerkers van Domus Hirundo werken in een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen die kampen met een (hard)drugs en/of alcoholverslaving. Verslaving is bij deze mensen allesoverheersend waardoor zij in de maatschappij problemen ervaren en vaak dakloos raken. Bij Hirundo willen we weer werken naar herstel en kijken naar de krachten en mogelijkheden van onze deelnemers om zo hun gewenste doelen zoveel mogelijk te behalen. Middelengebruik is, op de eigen kamer, gedoogd. 

Hirundo werkt met twee fases, namelijk groepswonen en eigen appartementen. Bij het groepswonen is er 24-uursbegeleiding aanwezig. Bewoners kunnen naar de begeleiding toe voor vragen, hulp met het bellen naar instanties, meegaan naar afspraken buiten de deur e.d. Elke deelnemer start op het groepswonen en heeft vervolgens de mogelijkheid om door te stromen naar één van de tien appartementen. Vanuit hier is het doel om door te stromen naar een zelfstandige woonvorm. 

EighT verzorgt voor diverse locaties van het Leger des Heils trainingen. Voor de medewerkers van locatie Hirundo staat de training de-escaleren, conflicthantering en groepsdynamiek op het programma. Naast het aanleren en verdiepen van de basisvaardigheden is er veel ruimte voor de ingebrachte casussen vanuit van de medewerkers. Tevens gaan we aan de slag met de groepsdynamiek.

Lees meer over Leger des Heils Hirundo (https://www.legerdesheils.nl/zorg/locatie/domus-hirundo)
Lees meer over De-escaleren & conflicthantering (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-85496/pagina/lees_meer_wesoco_-_de-escaleren__conflicthantering.html)

thumbnail_20190514_140359 thumbnail_20190514_140359
model ABCD model eight-trainingen model ABCD model eight-trainingen
Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl
Persoonlijke veiligheid eight-trainingen Persoonlijke veiligheid eight-trainingen
Pragmatische intervisie 2 eight-trainingen Pragmatische intervisie 2 eight-trainingen
Teambuilding eight-trainingen Teambuilding eight-trainingen