Training de-escaleren, verbale conflicthantering en weerbaarheid

Ede, VSO de Toekomst - 18 september 2023

VSO De Toekomst is een gewone middelbare school voor speciale leerlingen. De leerlingen zijn 12 tot 20 jaar en hebben een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Het onderwijs is gericht op hun toekomstige woon- en werkplek, actief burgerschap en vrijetijdsbesteding in de samenleving. Het accent ligt hierbij op redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie. De leerlingen leren om hun eigen mogelijkheden te benutten en op zichzelf te kunnen vertrouwen. De school vind het onze taak om onze leerlingen te leren om hulp te vragen als dat nodig is. Zo gaan ze vol vertrouwen op weg naar een eigen plek in de maatschappij.

Het volledig team krijgt een training aangeboden op gebied van de-escaleren, verbale conflicthantering en weerbaarheid. Er wordt uiteraard rekening gehouden met het karakter en werkwijze van de school.
We sluiten aan bij het huidige kennis- en vaardigheidsniveau van het team en bouwen daar vanuit verder op de training die we in juni 2023 hebben gegeven.
 

Lees meer over De-escaleren & conflicthantering (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-85496/pagina/lees_meer_wesoco_-_de-escaleren__conflicthantering.html)
Lees meer over Fysiek ingrijpen & persoonlijke veiligheid (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-84922/pagina/lees_meer_wesoco_-_fysiek_ingrijpen__zelfverdediging.html)
Lees meer over VSO de Toekomst (http://www.toekomst-ede.nl)

VSO de Toekomst eight-trainingen.nl VSO de Toekomst eight-trainingen.nl
model ABCD model eight-trainingen model ABCD model eight-trainingen
Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl
Persoonlijke veiligheid 2 eight-trainingen Persoonlijke veiligheid 2 eight-trainingen