De-escaleren, conflicthantering & teamdynamiek

18 april 2024, Leger des Heils locatie De Heem Veldwijk

EighT verzorgt voor diverse locaties van het Leger des Heils trainingen. Voor het team medewerkers van De Heem Veldwijk staat de training ”De-escaleren, conflicthantering & teamdynamiek” op het programma.

Deze locatie biedt beschermd wonen voor mensen met een verslaving en psychiatrische problematiek.
Bij Domus wonen dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij hebben vaak een verslaving en psychische problemen. Het gebruik van middelen maakt dat deze mensen voor veel zorg zijn uitgesloten. Door mensen onderdak te geven, ontkomen ze aan de stress van het straatleven. Hierdoor neemt uiteindelijk het gebruik van drank en drugs af en worden minder strafbare feiten gepleegd.

De medewerkers vanuit diverse disciplines werken allemaal bij de Heem Veldwijk van Leger des Heils Midden Nederland in Woerden. Naast het aanleren en verdiepen van de basisvaardigheden is er veel ruimte voor de ingebrachte casussen vanuit van de medewerkers. Ook gaan we aan de slag met de onderlinge teamdynamiek.

Lees meer over De-escaleren & conflicthantering (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-85496/pagina/lees_meer_wesoco_-_de-escaleren__conflicthantering.html)
Lees meer over Fysiek ingrijpen & persoonlijke veiligheid (http://www.eight-trainingen.nl/pg-28265-7-84922/pagina/lees_meer_wesoco_-_fysiek_ingrijpen__zelfverdediging.html)

De Heem Veldwijk bord eight-trainingen De Heem Veldwijk bord eight-trainingen
model ABCD model eight-trainingen model ABCD model eight-trainingen
Model agressie curve afbeelding eight-trainingen Model agressie curve afbeelding eight-trainingen
De Heem Veldwijk eight-trainingen De Heem Veldwijk eight-trainingen
Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl Model WOT en 3Is eight-trainingen.nl
Persoonlijke veiligheid eight-trainingen Persoonlijke veiligheid eight-trainingen
Pragmatische intervisie 2 eight-trainingen Pragmatische intervisie 2 eight-trainingen
Rots en Water eight-trainingen Rots en Water eight-trainingen